Συστήματα Διαχείρισης

 


Οι διεθνείς εξελίξεις τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, έχουν ωθήσει τον επιχειρηματικό κόσμο στο συμπέρασμα πως η επιβίωση, η ανάπτυξη και η απόδοση των επιχειρήσεων δεν επιτυγχάνεται μόνο με την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και με την ταυτόχρονη τυποποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την εφαρμογή διαφορετικών διαδικασιών σε μία κοινή βάση αντιμετώπισης. Η τυποποίηση επιβάλλεται πλέον να εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρηματικές συνιστώσες, δηλαδή στο κομμάτι της ποιότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας της υγείας & ασφάλειας της εργασίας και της ασφάλειας τροφίμων. Κύριοι εκφραστές των τυποποιημένων διαδικασιών είναι τα διαχειριστικά συστήματα. H CRM Cyprus Ltd AE διαθέτει τόσο την απαιτούμενη τεχνογνωσία, αλλά και το κατάλληλο προσωπικό για τον ορθό σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση των κάτωθι διαχειριστικών συστημάτων:
  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000
  • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας της εργασίας, με βάση το πρότυπο BS OHSAS 18001:2007
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με βάση το πρότυπο EN ISO 14001:2004
  • Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, με βάση το πρότυπο EN ISO 22000:2005 ή άλλα πρότυπα (HACCP, BRC)
  • Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με βάση το πρότυπο SA 8000:2008
  • Σύστημα Διαχείρισης της Φυσικής Ασφάλειας (Εγκαταστάσεων και) Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με βάση το πρότυπο EN ISO 28000:2007
  • Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων & Διασφάλισης της Επιχειρηματικής Συνέχειας, με βάση το πρότυπο BS 25999:2008
  • Ευταξίας και Καθαριότητας 5S
H CRM Cyprus Ltd AE έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει διαχειριστικά συστήματα όλων των παραπάνω κατηγοριών, σε ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τα οποία έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τους πλέον αξιόπιστους Φορείς Πιστοποίησης. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την CRM Cyprus Ltd AE δεν σταματούν στην πιστοποίηση των συστημάτων, αλλά δύνανται να επεκταθούν και σε επίπεδο συντήρησης, ελέγχου (εσωτερικών επιθεωρήσεων) και βελτίωσης των εγκατεστημένων διαχειριστικών συστημάτων.


ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αν ενδιαφέρεστε για συνεργασία/ προσφορά πατήστε εδώ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ
Κάντε τις ερωτήσεις σας εδώ
NEWSLETTER
Για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας:

© CRM A.E. {Linakis + Associates}