Δραστηριότητες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Βασική δραστηριότητα του Συμβουλευτικού Τομέα της CRM Cyprus LTD είναι  η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα:

– Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας (ΑYΕ)
– Προστασίας Περιβάλλοντος
– Διαχείρισης Κρίσεων
– Ποιότητας
– Ασφάλειας Τροφίμων
– 5S (Οργάνωσης Παραγωγής και Αποθήκης)
– Συντονισμού ΑYΕ Τεχνικών Έργων

Επίσης ειδικευόμαστε σε εκπόνηση μελετών σε ειδικά θέματα Ασφάλειας και Υγείας. 

– Εκτίμησης Επικινδυνότητας
– Πυρασφάλειας
– ΑΤΕΧ
– Ασφαλούς Φόρτωσης Φορτηγών Οχημάτων
– Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων
– Σχεδίου Α&Υ/ Φακέλου Α&Υ, Οργάνωσης εργοταξίου
,
AUDITS / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

H CRM Cyprus LTD διαθέτει εξειδικευμένους συμβούλους που μπορούν να πραγματοποιήσουν διαγνωστικούς ελέγχους ώστε να αποτιμήσουν την κατάσταση της εταιρείας σε θέματα Νομικής Συμμόρφωσης, Εφαρμογής Πολιτικών Ασφάλειας  και Κουλτούρας και Διαμόρφωσης ασφαλούς συμπεριφοράς στην εργασία.
H CRM Cyprus LTD δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας, παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων. Η μακρόχρονη εμπειρία της, η συμμετοχή σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και η συλλογική εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία της, έχει αποτυπωθεί σε μια σειρά σεμιναρίων τα οποία έχουν δημιουργηθεί και αναπροσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών της. H CRM Cyprus LTD θεωρώντας ότι η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, είναι σε θέση να ενισχύσει ολοκληρωτικά στην προαγωγή της ευημερίας επιχειρήσεων και εργαζομένων βοηθώντας τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις να:

• Αποφασίσουν ποιες είναι οι προτεραιότητές τους στην εκπαίδευση
• Αποφασίσουν τις μεθόδους εκπαίδευσης
• Υλοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

Η εκπαίδευση εργαζομένων και στελεχών μπορεί να επιδοτηθεί και από την ΑΝΑΔ, και αποτελείται από περισσότερα από 30 εκπαιδευτικά προγράμματα που επεκτείνονται στην Γενική θεματολογία ΥΑΕ αλλά μπορούν και να εντοπιστούν σε Ειδική θεματολογία ΥΑΕ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οι διεθνείς εξελίξεις τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, έχουν ωθήσει τον επιχειρηματικό κόσμο στο συμπέρασμα πως η επιβίωση, η ανάπτυξη και η απόδοση των επιχειρήσεων δεν επιτυγχάνεται μόνο με την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και με την ταυτόχρονη τυποποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την εφαρμογή διαφορετικών διαδικασιών σε μία κοινή βάση αντιμετώπισης. Κύριοι εκφραστές των τυποποιημένων διαδικασιών είναι τα διαχειριστικά συστήματα. Ο Συμβουλευτικός Τομέας της CRM Cyprus LTD διαθέτει τόσο την απαιτούμενη τεχνογνωσία, αλλά και το κατάλληλο προσωπικό για τον ορθό σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση των κάτωθι διαχειριστικών συστημάτων:
• ISO 9001
• OHSAS 18001
• ISO 14001 / EMAS
• ISO 22000 / HACCP

Η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος μπορεί να εκφραστεί και μέσα από αριθμούς. οι μετρήσεις που εκτελεί η CRM Cyprus LTD αποτυπώνουν τα μεγέθη φυσικών, χημικών, βιολογικών βλαπτικών παραγόντων. Διεξάγοντας ένα σύνολο μετρήσεων θορύβου, χημικών παραγόντων, θερμικής άνεσης, φωτισμού, ακτινοβολιών, μολυσματικών παραγόντων αλλά και  περιβαλλοντικές διαμορφώνουμε μια σφαιρική εκτίμηση για την ύπαρξη ανθυγιεινών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον και μπορούμε να προχωρήσουμε στην επιλογή του ορθού τρόπου διαχείρισης τους, ώστε να μειωθεί η βλαπτική τους επίδραση. Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε χημικές βιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες και εταιρείες με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΕΣ (IR SCANNING)

Η χρήση του θερμογραφικού εξοπλισμού μπορεί να μας προσφέρει μια αναλυτική επιθεώρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μιας εγκατάστασης. Μια τέτοια θεώρηση θα καταστήσει δυνατό τον έγκαιρο εντοπισμό ηλεκτρολογικών προβλημάτων, που αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην πρόληψη πυρκαγιών, εκρήξεων και δυσλειτουργιών. Επίσης αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο για τον εντοπισμό φθοράς εξοπλισμού Η/Μ αλλά και ενεργειακών απωλειών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στελέχη: Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί, Περιβαλλοντολόγοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι και εγκεκριμένοι σύμβουλοι από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε:

- Κύπρο
- ΒαλκάνιαΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αν ενδιαφέρεστε για συνεργασία/ προσφορά πατήστε εδώ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ
Κάντε τις ερωτήσεις σας εδώ
NEWSLETTER
Για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας:

© CRM A.E. {Linakis + Associates}