Μετρήσεις

Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία κάθε Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου πρέπει να τεκμηριώνει τους κινδύνους μέσω μετρήσεων. Οι μετρήσεις είναι μία επιστημονική μέθοδος καταγραφής παραγόντων οι οποίοι μπορούν να επιδράσουν δυσμενώς στην ανθρώπινη υγεία. Το αντικείμενο των μετρήσεων είναι η ποσοτικοποίηση της έκθεσης των εργοδοτουμένων στους παράγοντες αυτούς και η σύγκριση του αποτελέσματος με συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία έχουν καθοριστεί διεθνώς, τα ονομαζόμενα όρια έκθεσης όρια έκθεσης.

Είναι λοιπόν κατανοητό πόσο σημαντικό είναι για μία Επιχείρηση να έχει εκτελέσει και να διαθέτει αξιόπιστα αποτελέσματα μετρήσεων διότι σε αυτά θα στηριχθεί η λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την προστασία των εργοδοτουμένων από τους βλαπτικούς παράγοντες.

Οι μετρήσεις δεν είναι μία αυτονόητη διαδικασία και ακολουθεί αυστηρότατες προδιαγραφές οι οποίες συνοψίζονται:
  • στη μεθοδολογία μετρήσεων
  • στις προδιαγραφές του οργάνου
  • στη βαθμονόμηση και συντήρηση του οργάνου
  • στην ανάλυση των δειγμάτων σε διαπιστευμένα εργαστήρια
H CRM Cyprus Ltd παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μετρήσεων, τόσο για την εκτίμηση της Ποιότητας του Εργασιακού Περιβάλλοντος (φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί, εργονομικοί) όσο και για την παρακολούθηση των επιβαρυντικών για το περιβάλλον παραγόντων (αέριοι ρύποι, θόρυβος, απόβλητα) που προκύπτουν από κάθε είδους δραστηριότητα.

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από έμπειρους επιστήμονες (χημικούς, μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους) με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και όπου απαιτείται σε συνεργασία με διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού.


ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αν ενδιαφέρεστε για συνεργασία/ προσφορά πατήστε εδώ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ
Κάντε τις ερωτήσεις σας εδώ
NEWSLETTER
Για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας:

© CRM A.E. {Linakis + Associates}