Υπηρεσίες Ασφάλειας & Υγείας (Α&Υ)

 


Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν πάνω από 4 εργοδοτουμένους ανεξάρτητα από την επικινδυνότητά τους σε αυτές οφείλουν να διαθέτουν Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου ή Υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ και, ανάλογα με την περίπτωση,Ιατρού Εργασίας (ή Εξατάζοντος Ιατρού) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των οποίων καθορίζονται επακριβώς.

Επιπρόσθετα, επιχειρήσεις στις οποίες οι εργοδοτούμενοι, οι πελάτες και γενικότερα οι πολίτες είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κινδύνους εξ αιτίας των δραστηριοτήτων τους οφείλουν να διαθέτουν εξειδικευμένους αντίστοιχα συμβούλους για την προστασία της ασφάλειας και υγείας τους. Για παράδειγμα τα τεχνικά και κατασκευαστικά έργα απαιτούν την παρουσία Συντονιστή Ασφάλειας & Υγείας για τον συντονισμό των δράσεων Ασφάλειας & Υγείας εντός του εργοταξίου.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν αυξημένες και πέραν του νομοθετικού πλαισίου προδιαγραφές Ασφάλειας & Υγείας λόγω δεσμεύσεων από προμηθευτές, πελάτες ή τη μητρική τους οργάνωση. Σε άλλες περιπτώσεις ο φόρτος εργασίας δεν επιτρέπει την αποτελεσματική εφαρμογή της Ασφάλειας & Υγείας στους εργασιακούς χώρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις δημιουργείται η ανάγκη ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών τις οποίες μπορεί να προσφέρει ένας Σύμβουλος Ασφάλειας & Υγείας

Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων διακινεί προϊόντα προς τρίτους χρησιμοποιώντας φορτηγά αυτοκίνητα είτε ιδιόκτητα είτε συνεργατών. Η ασφαλής φόρτωση των προϊόντων στα φορτηγά δεν είναι αυτονόητη και απαιτεί την εκπόνηση ενός Σχεδίου Ασφαλούς Φόρτωσης από Σύμβουλο Ασφαλούς Φόρτωσης ώστε να ελαχιστοποιείται η πρόκληση τροχαίου ατυχήματος.

Υπάρχουν επίσης κατηγορίες επιχειρήσεων οι οποίες μεταφέρουν οδικά ή σιδηροδρομικά επικίνδυνα εμπορεύματα όπως αυτά ορίζονται στον Ευρωπαϊκό ADR/ RID. Η Κυπριακή Νομοθεσία απαιτεί την παροχή υπηρεσιών Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά των επικίνδυνων αυτών εμπορευμάτων στα οποία περιλαμβάνονται οι δραστικές χημικές ουσίες, τα υγρά και αέρια καύσιμα, απόβλητα, ο αμίαντος, τα εκρηκτικά, τα ραδιενεργά κλπ.

Η CRM Cyprus Ltd παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες με σκοπό να ενισχύσει την επαγρύπνηση των εργοδοτών και εργοδοτουμένων των επιχειρήσεων στα θέματα αυτά ώστε να διασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η δραστηριότητά τους.
Οι Σύμβουλοι ΕΞΥΠΠ της CRM Cyprus Ltd είναι επιστήμονες εκπαιδευμένοι στο αντικείμενο έχοντας όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση της Επιχείρησης. Η εκπαίδευσή τους είναι συνεχής ώστε να είναι δυνατή η αντίστοιχη ενημέρωση και των επιχειρήσεων για τις εξελίξεις.
H CRM Cyprus Ltd περιλαμβάνει σε κάθε έργο της συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων δράσεων για την επίτευξη του σκοπού της διασφάλισης της Ασφάλειας & Υγείας στο περιβάλλον εργασίας. 
     


ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αν ενδιαφέρεστε για συνεργασία/ προσφορά πατήστε εδώ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ
Κάντε τις ερωτήσεις σας εδώ
NEWSLETTER
Για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας:

© CRM A.E. {Linakis + Associates}