Υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ

 


Η CRM Cyprus Ltd παρέχει παγκύπρια υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ από τη σύσταση του θεσμού τους. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή επιλογή και τη συνεχή μετεκπαίδευση των στελεχών της, μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, μπορεί να εγγυηθεί υψηλότατη ποιότητα υπηρεσίας. Η CRM Cyprus Ltd δεσμεύεται ότι οι υπηρεσίες της παρέχονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας αλλά και των καλών πρακτικών και τηρεί όλους τους κανόνες της ηθικής και της εμπιστευτικότητας. H CRM Cyprus Ltd σημειώνοντας μια μακρόχρονη πορεία στη διαχείριση της Ασφάλειας & Υγείας και κατανοώντας τις ανάγκες των σύγχρονων Επιχειρήσεων, για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου εργασιακού περιβάλλοντος, διαθέτει άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό για την εκπλήρωση των καθηκόντων και ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε Επιχείρησης.

Η διαχείριση διαφορετικών και πολλές φορές πολύπλοκων καταστάσεων, οδήγησε στην δημιουργία ενός ανθρωποκεντρικού προφίλ, το οποίο δίνει μια νέα ώθηση στο ρόλο του ΕΞΥΠΠ. Ο ΕΞΥΠΠ, πέραν από την επιστημονική του κατάρτιση, είναι ένα άτομο το οποίο διακρίνεται από πλήρη εχεμύθεια. Εισερχόμενος στην Εγκατάσταση, νιώθει ότι αποτελεί μέρος του δυναμικού της Επιχείρησης και είναι έτοιμος με το συμβουλευτικό του ρόλο να συνδράμει στην διαχείριση του «ευαίσθητου» θέματος που αποτελεί η Ασφάλεια στους Εργασιακούς Χώρους.

Οι άριστες επικοινωνιακές του ικανότητες βοηθούν στη γρήγορη ανάπτυξη πνεύματος εμπιστοσύνης μεταξύ της Διοίκησης και του Προσωπικού, το οποίο αποτελεί και το κλειδί στην κατανόηση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στην Επιχείρηση και του τρόπου με τον οποίο αυτές διεξάγονται. Απαλλαγμένος από τη συνήθεια της Εξοικείωσης με τον Κίνδυνο και με την διορατικότητά του, αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, στην βελτίωση της Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας και στην δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κλίματος.


ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αν ενδιαφέρεστε για συνεργασία/ προσφορά πατήστε εδώ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ
Κάντε τις ερωτήσεις σας εδώ
NEWSLETTER
Για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας:

© CRM A.E. {Linakis + Associates}