Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφάλειας & Υγείας (ΣυΑΥ)

 


Οι υπηρεσίες Συντονιστή Ασφαλείας και Υγείας (ΣυΑΥ) για τα τεχνικά έργα προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία και είναι υποχρεωτικές.
Η CRM Cyprus Ltd διαθέτει εμπειρία και στον κατασκευαστικό τομέα και συνεπώς έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αξιόπιστες και αποδοτικές υπηρεσίες Συντονιστή Ασφαλείας και Υγείας σε οιοδήποτε Τεχνικό Έργο.

Ο ΣυΑΥ ορίζεται από τον Εργολάβο ολόκληρου του έργου ή τον κύριο του Έργου, οι οποίοι έχουν ως υποχρέωση και τη σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας.
καθώς και Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας. Ο ΣυΑΥ επιβλέπει την Ασφάλεια της Εργασίας στο έργο σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Συντονιστές Ασφάλειας & Υγείας (εάν υπάρχουν) καθώς και τους Αντιπροσώπους Ασφαλείας των εργοληπτών/ υπεργολάβων του έργου και συνεργάζεται τόσο με τον Κύριο του Έργου όσο και με τους εργολήπτες/ υπεργολάβους για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στους εργοταξιακούς χώρους, ακολουθώντας όσα προβλέπει Κυπριακή Νομοθεσία για την ασφάλεια των έργων καθώς και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.


ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αν ενδιαφέρεστε για συνεργασία/ προσφορά πατήστε εδώ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ
Κάντε τις ερωτήσεις σας εδώ
NEWSLETTER
Για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας:

© CRM A.E. {Linakis + Associates}