Προγράμματα Στελεχών

 


Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύει τους εργοδοτουμένους όλων των επιπέδων της ιεραρχίας. Στις περισσότερες όμως των περιπτώσεων οι επιχειρήσεις δεν δίνουν την απαραίτητη έμφαση στην εκπαίδευση των στελεχών.

Η εφαρμογή ενός προγράμματος Ασφάλειας & Υγείας είναι ευθύνη του εργοδότη και των εκπροσώπων του δηλαδή των υπευθύνων των επί μέρους διοικητικών βαθμίδων, των διευθυντών, των προϊσταμένων, των εργοδηγών κλπ. Για να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα αυτά τα στελέχη πρέπει να είναι άρτια ενημερωμένα και εκπαιδευμένα σε όλες τις πτυχές ενός προγράμματος Ασφάλειας & Υγείας γιατί στο αντικείμενο αυτό τόσο οι τεχνικές όσο και οι νομοθετικές εξελίξεις είναι ραγδαίες.

Όλες οι έρευνες άλλωστε καταδεικνύουν ότι όλα τα ατυχήματα εκπορεύονται από κάποια αστοχία του διοικητικού συστήματος.


Η CRM Cyprus Ltd έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε τα στελέχη των επιχειρήσεων να αποκτήσουν τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια στις κατωτέρω θεματικές ενότητες:
1. Ασφάλεια, Υγιεινή & Επαγγελματική Υγεία
2. Πυρασφάλεια/ Έκτακτης Ανάγκη
3. Προστασίας Περιβάλλοντος
4. Εξοικονόμησης Ενέργειας
5. Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης (ISO, HACCP, OHSAS κ.α.)
6. Ασφάλειας Τροφίμων
7. Διαχείρισης Κρίσεων
Οι εκπαιδεύσεις γίνονται από έμπειρους επιστήμονες (μηχανικούς, γιατρούς, περιβαλλοντολόγους κλπ.) με στόχο τη μετάδοση της γνώσης και εμπειρίας που απαιτείται ώστε να παρέχουν στον σύγχρονο επαγγελματία πραγματικά εφόδια υπεροχής.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι, μετά το πέρας των σεμιναρίων, εφοδιάζονται με πιστοποιητικά παρακολούθησης.


ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αν ενδιαφέρεστε για συνεργασία/ προσφορά πατήστε εδώ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ
Κάντε τις ερωτήσεις σας εδώ
NEWSLETTER
Για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας:

© CRM A.E. {Linakis + Associates}