Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πάνω από 200 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε ατυχήματα κατά την ώρα της εργασίας και πάνω από 1.000.000 τραυματίζονται. Πάνω από δύο εργοδοτούμενοι πάσχουν από ασθένειες οι οποίες προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από τις συνθήκες εργασίας τους. Η πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών αποτελεί για όλους πρωταρχικό μέλημα. Για όλους τους εργοδότες η αρχή «ο ικανός εργαζόμενος είναι πολύτιμος» αποτελεί θεμέλιο μια δυνατής και κερδοφόρας Επιχείρησης. Η παροχή πληροφοριών σε θέματα υγείας και ασφάλειας και η κατάρτιση των εργοδοτουμένων βοηθούν στην:
 • Διασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των υπαλλήλων από την εργασία τους
 • Ανάπτυξη θετικής κουλτούρας, στην οποία η ασφάλεια και υγεία στην εργασία γίνεται δεύτερη φύση σε όλους
 • Καλύτερη διαχείριση της ασφάλειας και υγείας των εργοδοτουμένων
 • Συμμόρφωση των εργοδοτών με την Κυπριακή Νομοθεσία ώστε να προστατεύουν την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων τους
 • Η αποτελεσματική εκπαίδευση:
  • Συμβάλλει ώστε να καθίστανται οι υπάλληλοι ικανοί, υπεύθυνοι και ευαισθητοποιημένοι στα θέματα ασφάλειας και υγείας
  • Βοηθά τις επιχειρήσεις να αποφύγουν την συναισθηματική φόρτιση και τις θλιβερές καταστάσεις που προκύπτουν από τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες
  • Βοηθά στην αποφυγή των οικονομικών δαπανών (επιπρόσθετα κόστη: κατεστραμμένα προϊόντα, χαμένες εργατοώρες παραγωγής, μείωση απόδοσης εργοδοτουμένων κλπ) και αποζημιώσεων που επιφέρουν τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες.
Η CRM Cyprus Ltd δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση εργοδοτουμένων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας, παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων. Η μακρόχρονη εμπειρία του, η συμμετοχή σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και η συλλογική εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία του, έχει αποτυπωθεί σε μια σειρά σεμιναρίων τα οποία έχουν δημιουργηθεί και αναπροσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών του. Η CRM Cyprus Ltd, θεωρώντας ότι η εκπαίδευση των εργοδοτουμένων αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, είναι σε θέση να ενισχύσει ολοκληρωτικά στην προαγωγή της ευημερίας επιχειρήσεων και εργοδοτουμένων βοηθώντας τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις να:
 • Αποφασίσουν ποιες είναι οι προτεραιότητές τους στην εκπαίδευση
 • Αποφασίσουν τις μεθόδους εκπαίδευσης
 • Υλοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα εκπαιδευτικά προγράμματα
Η CRM Cyprus Ltd εδρεύει επί της οδού Προμηθέως 12 στο κέντρο της Λευκωσίας. Η CRM Cyprus Ltd έχει αναπτύξει προγράμματα τόσο για την εκπαίδευση στελεχών όσο και για την εκπαίδευση εργοδοτουμένων. Πέραν αυτών των προγραμμάτων, η εταιρεία είναι σε θέση να εκπονήσει νέα ή να προσαρμόσει τα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα στις ανάγκες και τις προδιαγραφές της κάθε Επιχείρησης. Για να επιτευχθούν άρτιες εκπαιδεύσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος, η CRM Cyprus Ltd μπορεί να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα με χρήση της επιχορήγησης της ΑνΑΔ παρέχοντας εγκεκριμένους εκπαιδευτές.


ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αν ενδιαφέρεστε για συνεργασία/ προσφορά πατήστε εδώ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ
Κάντε τις ερωτήσεις σας εδώ
NEWSLETTER
Για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας:

© CRM A.E. {Linakis + Associates}