Διαγνωστικοί Έλεγχοι (Audits/ Gap Analysis)/ Επιθεωρήσεις

 


Είναι βασική διαχειριστική αρχή ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Όσο καλά και εάν φαίνεται ότι λειτουργεί ένα διαχειριστικό σύστημα τόσο περισσότερο η διοίκηση οδηγείται στην επανάπαυση και συνεπώς στην υποβάθμιση.

Τα στελέχη της Επιχείρησης σταδιακά εξοικειώνονται με τις διαδικασίες των Συστημάτων και η διορατικότητα και η κρίση τους αμβλύνεται από την καθημερινότητα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαχειριστικά κενά που οδηγούν ακόμα στην κατάργηση της εφαρμογής των Συστημάτων στην πράξη.

Η ύπαρξη ελεγκτικών μηχανισμών από εξωτερικούς επιθεωρητές είναι απαραίτητη για την αναγνώριση των κενών τα οποία δημιουργούνται και, όσο δεν καλύπτονται, διευρύνονται.

Οι Διαγνωστικοί Έλεγχοι/Επιθεωρήσεις, καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες της ενδιαφερόμενης Επιχείρησης. Είναι επίσης δυνατή η διενέργεια ελέγχων ανά θέση εργασίας, ανά χώρο υλοποίησης μιας δραστηριότητας ή/και ανά διεργασία λειτουργίας, ανάλογα με τις επιθυμίες της Επιχείρησης.

Η CRM Cyprus Ltd AE έχει την δυνατότητα της διενέργειας Διαγνωστικών Ελέγχων/Επιθεωρήσεων σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων από εταιρείες παροχής υπηρεσιών μέχρι εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και βιομηχανικές μονάδες.

Μέσα από την πολυετή ενασχόληση με το αντικείμενο των audits, CRM Cyprus Ltd έχει αναπτύξει μία συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία επιτρέπει την διενέργεια των διαγνωστικών ελέγχων κατά την διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση των δεδομένων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, χωρίς δηλαδή να επιβάλλεται η δέσμευση εργοδοτουμένων, η δημιουργία νεκρών χρόνων για χάρη των ελέγχων, η τροποποίηση παραγωγικών διαδικασιών κο.κ.

Η CRM Cyprus Ltd διενεργεί τις εξής κατηγορίες διαγνωστικών ελέγχων/ επιθεωρήσεων: Η συνήθης μεθοδολογία περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται στα ακόλουθα:
  • Επίσκεψη και περιήγηση στους εργασιακούς χώρους
  • Συνεντεύξεις με επιλεγμένα στελέχη με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων ανα περίπτωση
  • Σύνταξη Έκθεσης Αποτελεσμάτων
  • Βαθμολογία με συγκεκριμένα κριτήρια (προαιρετικά)


ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αν ενδιαφέρεστε για συνεργασία/ προσφορά πατήστε εδώ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ
Κάντε τις ερωτήσεις σας εδώ
NEWSLETTER
Για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας:

© CRM A.E. {Linakis + Associates}